Vi samarbeider med flere utenlandske klinikker som har kort
ventetid og større behandlingstilbud enn i Norge.

Vi har godt samarbeid med Storkklinikken i København.